• €239
  • Inclusief 4 buitenduiken
  • Inclusief huur duikmaterialen

Want:

  • Het is makkelijk. Bij de kust (of boot) opstijgen scheelt in de golven terugzwemmen
  • Je krijgt vertrouwen in je kompas en in je eigen vaardigheden
  • Je leert afstand inschatten en rechte lijnen zwemmen
  • Er is niks zo vervelend als tijdens de duik moeten opstijgen omdat je verdwaald bent